In Venlo werken we in buurtteams. Het buurtteam is een team van Sociaal Werkers in jouw woonbuurt. De werkers hebben brede expertise op het gebied van bijvoorbeeld bewonersondersteuning, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, cliëntondersteuning, en informatie & advies. De inzet van deze werkers heeft tot doel om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen meedoet en zich goed voelt. Zelfsturing is het uitgangspunt. Inwoners voeren de regie over hun eigen leven en zijn eigenaar van hun leefomgeving. Wij bouwen samen met de inwoners van Venlo aan een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. Wij streven ernaar dat iedereen meedoet. Iedere inwoner van Venlo met initiatieven en/of ondersteuningsvragen kan terecht bij het Buurtteam. Synthese werkt in deze buurtteams samen met medewerkers van andere organisaties. De buurtteams zijn te bereiken via 077 2054000 of info@buurtteamsvenlo.nl

Wie werkt er?

 • Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

  Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

 • 06 19403161
 • Individuele begeleiding.
  Gezinsbegeleiding.

 • Frank Grisel

  Controller

  Frank Grisel

  Controller

 • 06 36013319
 • Verantwoordelijk voor interne- en externe (financiële) verslaglegging en advisering management, bestuur en Raad van Toezicht.
  MT-lid

 • Freddy van de Laar

  Opbouwwerker / Jongerenopbouwwerker

  Freddy van de Laar

  Opbouwwerker / Jongerenopbouwwerker

 • 06 40837894
 • Ondersteunen van bewoners in het realiseren van projecten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling.

 • Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

  Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

 • 06 36321338
 • Buurtteam Venlo Zuid-Centrum

  Werklocatie: Huis van de Wijk De Zuidpilaar, Venlo

 • Karin Werts

  Manager Bedrijfsbureau / Venlo

  Karin Werts

  Manager Bedrijfsbureau / Venlo

 • 06 12123330
 • Interim management

 • Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

  Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40905020
 • Samen met de inwoners bouwen we aan de leefbaarheid van de directe leefomgeving.
  Bewonersondersteuning is een verzamelnaam van het voormalige opbouwwerk-, jongeren- en ouderenwerk.

 • Lucy Broers

  Opbouwwerker

  Lucy Broers

  Opbouwwerker

 • 06 36391725
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven

 • Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

  Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

 • 06 47812065
 • Maatschappelijk werk en aandachtsfunctionaris AMW Venlo.
  Coördinator stage en ontwikkeling
  Voorzitter ondernemingsraad

 • Richard Fieten

  Opbouwwerker

  Richard Fieten

  Opbouwwerker

 • 06 51203607
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven en dorpsraden
  Buurtteam Venlo Noord, Centrum Lomm, Velden, Lomm & Arcen

 • Sandra Dekkers

  Sociaal Cultureel Werker

  Sandra Dekkers

  Sociaal Cultureel Werker

 • 06 40972328

 • Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

  Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

 • 06 36200676
 • Maatschappelijk werk
  Medecoördinator buurtbemiddeling

 • Wim Gort

  Directeur-bestuurder

  Wim Gort

  Directeur-bestuurder

 • 06 40064400
 • Leiding geven aan Synthese.
  Sturen op resultaat, kwaliteit en samenwerking van Synthese.
  Strategie van Synthese.
  Verbinden van organisaties.

 • Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

  Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

 • 06 10592916
 • Maatschappelijk werk in Arcen, Lomm, Velden, Venlo Noord en Venlo centrum Noord.

 • Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

  Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

 • 06 51997851
 • Maatschappelijk werk

 • Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

  Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

 • 06 36460412
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht