• Anja Damhuis

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

  Anja Damhuis

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

 • 06 36164919
 • Informatie, advies en ondersteuning geven aan mantelzorgers.
  Aandachtsgebieden: jonge mantelzorg en werk & mantelzorg.
  Ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven in de wijk/dorp.
  SamenWijzer Horst aan de Maas.

 • Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

  Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

 • 06 52546698
 • Teamleider
  MT lid

 • Annet Jeucken

  Opbouwwerker/projectmedewerker

  Annet Jeucken

  Opbouwwerker/projectmedewerker

 • 06 40534998
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven

 • Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

  Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

 • 06 19677708
 • Thuisadministratie Venray en Horst aan de Maas.
  Meedoen Samen uit de Armoede Venray.
  Aandachtsgebied innovatie Synthese.

 • Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

  Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

 • 06 44281791
 • Ondersteunen van initiatieven van burgers.
  Opzetten van projecten en activiteiten door, voor en met burgers.
  Bewonersondersteuning team Blerick, actief in de wijken: Klingerberg, Vossener en Boekend.

 • Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

  Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

 • 077 7516411
 • Maatschappelijk werk Venray en Mook.
  Coördinator groepswerk Maasduinen.
  Coördinator OOK.

 • Carine Hoeijmakers

  Gezinscoach Venray

  Carine Hoeijmakers

  Gezinscoach Venray

 • 06 36326762
 • Ondersteunen en adviseren van gezinnen rondom opvoeden en opgroeien

 • Caroline Keizer

  Sociaal werker/jongerenwerker

  Caroline Keizer

  Sociaal werker/jongerenwerker

 • 06 36190326
 • Ondersteuning jongeren initiatieven / jeugdsozen
  Gastlessen basisscholen en middelbaar onderwijs
  Straathoekwerk, aanspreekpunt dorpen Venray

 • Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

  Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

 • 06 10078460
 • Cindy van Erp

  Manager Venlo / Horst aan de Maas

  Cindy van Erp

  Manager Venlo / Horst aan de Maas

 • 06 36487168
 • Teamleider
  MT lid
  Aandachtsgebied Tevredenheidsmetingen.

 • Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

  Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

 • 06 40161422
 • Maatschappelijk werk.
  Lid wijkteam Veltum.

 • Corry Hopman

  Maatschappelijk werker

  Corry Hopman

  Maatschappelijk werker

 • 06 49332353
 • Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

  Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

 • 06 19403161
 • Individuele begeleiding.
  Gezinsbegeleiding.

 • Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

  Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

 • 06 40816648
 • Coördineren van zorgvraag en student binnen de wijk.
  Informatie en advies geven aan ouderen.
  Samen met de burger netwerk uitbreiden, samen met vrijwilligers.

 • Debbie Schmets

  Maatschappelijk werker

  Debbie Schmets

  Maatschappelijk werker

 • 06 40590022
 • Individuele ondersteuning.
  Groepswerk.
  Aandacht functionaris team Beesel.

 • Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

  Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

 • 06 10075949
 • Maatschappelijk werk in Venray.
  Coördinator Buurtbemiddeling.

 • Esther van der Wegen

  Secretaresse

  Esther van der Wegen

  Secretaresse

 • 06 36330558
 • Secretariaatswerkzaamheden.
  Secretariële ondersteuning OR.
  Secretariële ondersteuning cliëntenraad.
  Beheer website.

 • Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

  Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

 • 06 40837894
 • Ondersteunen van bewoners in het realiseren van projecten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling.

 • Gaby Hustedt

  Manager Mook en Middelaar / Leudal/Nederweert

  Gaby Hustedt

  Manager Mook en Middelaar / Leudal/Nederweert

 • 06 19014245
 • Teamleider
  MT lid

 • Gert van der Steen

  Opbouwwerker

  Gert van der Steen

  Opbouwwerker

 • 06 36213064
 • Burgers ondersteunen bij het organiseren en opzetten van diverse initiatieven.
  Ondersteunen bestaande bewonersorganisaties, als dorps- en wijkraden en activiteitencentra.

 • Gwen Fleuren

  Manager sociaal werk in opleiding

  Gwen Fleuren

  Manager sociaal werk in opleiding

 • 06 36576110
 • Teamleider
  MT Lid

 • Hakan Ortak

  Jongerenwerker

  Hakan Ortak

  Jongerenwerker

 • 06 26758975
 • Jongeren doorverwijzen en ondersteunen
  Aanspreekpunt voor straathoekwerk kern Venray

 • Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

  Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

 • 06 36321338
 • Buurtteam Venlo Zuid-Centrum

  Werklocatie: Huis van de Wijk De Zuidpilaar, Venlo

 • Hetty Vestjens

  Maatschappelijk werker

  Hetty Vestjens

  Maatschappelijk werker

 • 06 17433092
 • Individuele begeleiding op veel levensgebieden.
  Groepswerker in assertief door persoonlijke ontwikkeling en op het gebied van versterken van de partnerrelatie.
  Werkgebied: Venlo Noord, Arcen Lomm en Velden.

 • Ilse Tindemans

  Mantelzorgondersteuner / Opbouwwerker

  Ilse Tindemans

  Mantelzorgondersteuner / Opbouwwerker

 • 06 40181536
 • Dementievriendelijk Leudal
  Preventieve huisbezoeken
  Mantelzorgondersteuning
  Opbouwwerk

 • Irma Versteegen

  Opbouwwerker

  Irma Versteegen

  Opbouwwerker

 • 06 36547546
 • Ondersteunen initiatieven voor en door jeugdigen.
  Coördinatie programmaplan alcohol & drugs.
  Ouders Ondersteunen Ouders Leudal en Nederweert.
  Aandachtsfunctionaris gemeente Leudal.

 • Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

  Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

 • 06 40189257
 • Jongeren opzoeken in hun vrijetijd, behoeften inventariseren en verbinding leggen met de samenleving.
  Jongeren ondersteunen in het opzetten van projecten, evenementen of andere burgerinitiatieven.
  Individuele ondersteuning bieden aan besturen en voorlichtingen geven.

 • Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

  Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

 • 06 36084998
 • Gezinnen ondersteunen bij een hulpvraag en in hun eigen kracht zetten waar mogelijk.

 • Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

  Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517357
 • Lid wijkteam Landweert
  Buurtcirkel coach
  Maatschappelijk werk
  Vertrouwenspersoon SPIO

 • Joppe Walter

  Maatschappelijk werker LWP

  Joppe Walter

  Maatschappelijk werker LWP

 • 06 36323403
 • Maatschappelijk werk

 • Karin Cortenbach

  Adviseur Bedrijfsbureau

  Karin Cortenbach

  Adviseur Bedrijfsbureau

 • 06 36330392
 • Communicatie, Kwaliteit en Veiligheid.
  Ondersteuning directeur-bestuurder, MT en RvT.

 • Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

  Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

 • 06 33040335
 • Algemeen maatschappelijk werk
  Buurtverbinder digitaal dorpsplein utdorp.nl
  Aandachtsgebied jonge mantelzorg Venlo-breed

 • Kevin Relouw

  Projectmedewerker/ Sociaal Werker

  Kevin Relouw

  Projectmedewerker/ Sociaal Werker

 • 06 36005688
 • Ondersteuner en kennisdeler inwonersinitiatieven in Limburg voor VKKL.

 • Laska van der Woude

  Secretarieel administratief medewerker

  Laska van der Woude

  Secretarieel administratief medewerker

 • 06 36447367
 • Secretarieel administratieve werkzaamheden.
  Beheer website.
  Communicatie.

 • Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

  Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40905020
 • Samen met de inwoners bouwen we aan de leefbaarheid van de directe leefomgeving.
  Bewonersondersteuning is een verzamelnaam van het voormalige opbouwwerk-, jongeren- en ouderenwerk.

 • Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

  Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

 • 06 40114947
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Lisa Spreeuwenberg

  Maatschappelijk werker / Gezinscoach / Coördinator buurtbemiddeling Maasduinen

  Lisa Spreeuwenberg

  Maatschappelijk werker / Gezinscoach / Coördinator buurtbemiddeling Maasduinen

 • 0478 517300
 • Maatschappelijk werk
  Keukentafelgesprek bij gezinnen om te kijken welke hulp er nodig is.
  Stellen van een indicatie.
  Inventariseren van de hulpvraag in een burenconflict, uitzetten van vrijwilligers, contacten met verwijzers.

 • Loes Cremers

  Coördinator Thuisadministratie Venray

  Loes Cremers

  Coördinator Thuisadministratie Venray

 • 06 40564539
 • Thuisadministratie Venray.
  Meedoen Samen uit de Armoede Venray.

 • Lucy Broers

  Opbouwwerker

  Lucy Broers

  Opbouwwerker

 • 06 36391725
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven

 • Maartje Verrijt

  Maatschappelijk werker

  Maartje Verrijt

  Maatschappelijk werker

 • 06 36577823
 • Algemeen maatschappelijk werk.
  Begeleiding statushouders.
  Vrijwilligersondersteuning.

 • Maral Tabei

  Maatschappelijk werker

  Maral Tabei

  Maatschappelijk werker

 • 06 40057064
 • Jeugdsportfonds.
  Keukentafelgesprekken.
  Leefzorgplannen schrijven.
  Contactpersoon platform armoede.
  Contactpersoon Autisme Maasduinen.

 • Marc van der Horst

  Financieel administratief medewerker

  Marc van der Horst

  Financieel administratief medewerker

 • 06 19014457
 • Financiële administratie
  Betalingen facturen, declaraties en IDEAL betalingen
  Mutaties Kamer van Koophandel
  Verzekeringen
  Administratie VVE Bemmelstraat

 • Marianne Welten

  Opbouwwerker

  Marianne Welten

  Opbouwwerker

 • 06 44281777
 • Ondersteunen van dorps- en wijkraden en van bewonersinitiatieven in de gemeente Gennep.
  Coördinator Thuisadministratie Horst aan de Maas.

 • Marie-Berthe Dierx

  Telefoniste

  Marie-Berthe Dierx

  Telefoniste

 • 0478 517300
 • Aannemen van telefoontjes voor heel Synthese.
  Ontvangen van bezoekers locatie Venray.
  Licht administratieve taken.

 • Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner/ Mantelzorgondersteuning

  Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner/ Mantelzorgondersteuning

 • 06 40861366
 • Facilitering en ondersteunen van bewonersinitiatieven in de buurt ter bevordering van leefbaarheid en cohesie.
  Coördinatie Taalpunt Beesel

 • Marjan Engels

  Adviseur bedrijfsbureau en HR

  Marjan Engels

  Adviseur bedrijfsbureau en HR

 • 06 36597711
 • Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

  Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

 • 06 47812060
 • Maatschappelijk werk
  Lid wijkteam ’t Brukske

 • Mathijs Vermeulen

  Receptionist/telefonist

  Mathijs Vermeulen

  Receptionist/telefonist

 • 0478 517300
 • Aannemen van telefoontjes voor heel Synthese.
  Ontvangen van bezoekers locatie Venray.
  Administratieve taken.

 • Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

  Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

 • 06 47812065
 • Maatschappelijk werk en aandachtsfunctionaris AMW Venlo.
  Coördinator stage en ontwikkeling
  Voorzitter ondernemingsraad

 • Mia Manders

  secretaresse

  Mia Manders

  secretaresse

 • 06 44281619
 • Secretariële en administratieve ondersteuning.
  Agendabeheer voor directeur-bestuurder en managers.
  Begeleiding stagiaires secretariaat.

 • Michael Verheijen

  Projectmedewerker / Opbouwwerker

  Michael Verheijen

  Projectmedewerker / Opbouwwerker

 • 06 40732219
 • Verbinden en ondersteunen van bewonersinitiatieven op lokale en regionale schaal.
  Werkzaam voor VKKL en Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg.

 • Michèle Ferrière

  Sociaal werker

  Michèle Ferrière

  Sociaal werker

 • 06 36204249
 • Participatie Jeugd gemeente Leudal en Nederweert.
  Consulent Centrum voor Jeugd en Gezin, Midden Limburg.
  Ondersteuning en advies op gebied van opvoeden en opgroeien.
  Aandachtsgebied jonge mantelzorgers.

 • Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

  Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

 • 06 40487739
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
  Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen.
  Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv.
  Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

  Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

 • 06 17433093
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven.
  Vraagbaak vrijwilligerswerk.
  Cursusaanbod en talentenbank Horstaandemaasvoorelkaar.
  Coördinator SamenWijzer (preventieve huisbezoeken 75+).
  Coördinator OOK.
  Coördinator Buurtbemiddeling Horst a/s Maas.

 • Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

  Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

 • 06 40866086
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
  Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen.
  Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv.
  Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

  Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

 • 0478 752167
 • Maatschappelijk werk
  School maatschappelijk werk
  Coördinator OOK
  Lid wijkteam centrum – centrum-west
  Vertrouwenspersoon Springplank

 • Monique Smits

  secretaresse

  Monique Smits

  secretaresse

 • 06 36127819
 • Secretariële en administratieve ondersteuning.
  Agendabeheer voor directeur-bestuurder en teamleiders.

 • Myrna Welten

  Buurtsportcoach

  Myrna Welten

  Buurtsportcoach

 • 06 36543875
 • Coördinator Leudal Energiek

 • Nienke Muijsers

  Mantelzorgondersteuner / Ouderenadviseur

  Nienke Muijsers

  Mantelzorgondersteuner / Ouderenadviseur

 • 06 40045099
 • Mantelzorgondersteuning
  Ouderenadvisering
  Netwerkcoach
  Coördinator Klik Venray
  Buurtcirkel coach

 • Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker

  Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker

 • 06 44281786
 • Maatschappelijk werk.
  Coördinator OOK.
  Coördinator groepswerk.
  Teamsenior.

 • Ralph Tangelder

  Coördinator VKKL

  Ralph Tangelder

  Coördinator VKKL

 • 06 53578284
 • Coördinatie team
  Ondersteuning bestuur
  Adviseur dorpsontwikkeling

 • Richard Fieten

  Opbouwwerker

  Richard Fieten

  Opbouwwerker

 • 06 51203607
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven en dorpsraden
  Buurtteam Venlo Noord, Centrum Lomm, Velden, Lomm & Arcen

 • Rini Janssen

  Medewerker facilitaire dienstverlening

  Rini Janssen

  Medewerker facilitaire dienstverlening

 • 06 40916480
 • Beheer telefonie
  ICT zaken
  Telefonie zaken
  Gebouwen beheer
  Inkoop
  Sleutelbeheer

 • Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

  Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

 • 06 55385023
 • Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers, betrokkenen en professionals.
  Aandachtsgebied: jonge mantelzorgers.
  Ondersteuning en advisering aan ouderen.

 • Sandra Dekkers

  Sociaal Cultureel Werker

  Sandra Dekkers

  Sociaal Cultureel Werker

 • 06 40972328
 • Maatschappelijke begeleiding statushouders.
  Vrijwilligersondersteuning.
  Opvoedondersteuning.

 • Sill Craenmehr

  Bewonersondersteuner

  Sill Craenmehr

  Bewonersondersteuner

 • 06 46232514
 • Ondersteunen van bewoners in het realiseren van projecten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling

 • Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

  Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

 • 06 33040282
 • Ondersteuning dorpsraden en initiatiefgroepen.

 • Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

  Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517356
 • Maatschappelijk werk
  Coördinator OOK
  Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
  Pedagoog

 • Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

  Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

 • 06 36200676
 • Maatschappelijk werk
  Medecoördinator buurtbemiddeling

 • Susan Rijk

  Sociaal Cultureel Werker / Opbouwwerker

  Susan Rijk

  Sociaal Cultureel Werker / Opbouwwerker

 • 06 365 34 635
 • Ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven en actieve burgers in de gemeente Beesel

 • Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

  Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

 • 06 42093211
 • Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven, verenigingen en stichtingen (dorps- en wijkraden)
  Commerciële werkzaamheden
  Projectmedewerker VKKL/Spirato
  Jongerenwerk Venray (The B)
  Straathoekwerk
  Wijkteamlid Landweert en Centrum-CentrumWest
  Coördinator opschoonactie Venray

 • Wilma van den Munckhof

  Medewerker Personeelszaken en Salarisadministratie

  Wilma van den Munckhof

  Medewerker Personeelszaken en Salarisadministratie

 • 06 40726625
 • Personeelszaken / personeelsregelingen
  CAO
  Salarisadministratie

 • Wim Gort

  Directeur-bestuurder

  Wim Gort

  Directeur-bestuurder

 • 06 40064400
 • Leiding geven aan Synthese.
  Sturen op resultaat, kwaliteit en samenwerking van Synthese.
  Strategie van Synthese.
  Verbinden van organisaties.

 • Wim Hermsen

  Huismeester

  Wim Hermsen

  Huismeester

 • 06 19016828
 • Ondersteuning van alle locaties.
  Klein onderhoud en voorkomende werkzaamheden.

 • Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

  Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

 • 06 40632675
 • Ondersteuning jongereninitiatieven.
  Gastlessen voortgezet onderwijs / basisschool
  Ondersteuning OJC’s
  Straathoekwerk
  Werkgroep NIX18, alcohol en drugspreventie

 • Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

  Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

 • 06 10592916
 • Maatschappelijk werk in Arcen, Lomm, Velden, Venlo Noord en Venlo centrum Noord.

 • Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

  Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

 • 06 51997851
 • Maatschappelijk werk

 • Yvonne Reijnders

  Sociaal Cultureel Werker

  Yvonne Reijnders

  Sociaal Cultureel Werker

 • 06 36551353
 • Projectondersteuning met thema’s gericht op Participatie en zelfredzaamheid
  (o.a. Mantelzorgondersteuning, LeudalMaatjes, Hulp bij Thuisadministratie)

 • Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

  Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

 • 06 36460412
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Yvonne van der Heijden

  Consulent sociaal domein

  Yvonne van der Heijden

  Consulent sociaal domein

 • 06 40607009
 • Het voeren van keukentafelgesprekken voor het indiceren van zorgen binnen de WMO en jeugdwet