2 juni 2021

Synthese en Unitus: een sterke, maatschappelijke combi

Onder het motto “Samen kom je verder” gaan Synthese en de Unitus-groep (Vorkmeer, Punt Welzijn en Hoera kindercentra) elkaar versterken. Vanaf 1 juni 2021 bundelen deze organisaties, die actief zijn in welzijn en kinderopvang in Noord- en Midden-Limburg, hun krachten om een nóg sterkere bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken in hun werkgebied.

Lokale wortels
De organisaties binnen de Unitus-groep zijn diep geworteld in de dorpen en wijken. Ze kennen de regio, kennen de mensen en bouwen samen met inwoners aan vitale leefomgevingen. Synthese sluit naadloos aan bij deze gemeenschappelijke deler. Een grote zelfsturingsrol is weggelegd bij de inwoners zelf, en daarbij krijgen zij  professionele ondersteuning van de welzijnsorganisaties. Bovendien wordt naar verbinding gezocht met lokale organisaties en initiatiefgroepen.
Want samen kom je verder!

Vertrouwd, herkenbaar en dichtbij
De koers en de gezichten van Synthese, Vorkmeer, Punt Welzijn en Hoera kindercentra blijven vertrouwd en herkenbaar. De vier organisaties blijven werken vanuit hun eigen lokale netwerken. Sterk, kleinschalig en dichtbij de mensen, zodat er snel en flexibel ingespeeld kan worden op wat er leeft en speelt.

Bestuur
Het huidige bestuur van Unitus, gevormd door Paul Horsmans en Rudie Peeters, blijft ongewijzigd. Interim-bestuurder Thea Bongers van Synthese draagt haar taak over aan Paul Horsmans die Welzijn als aandachtsgebied in portefeuille heeft. Angelique Jansen en Ger Spee, leden van de Raad van Toezicht van Synthese, gaan de Raad van Toezicht van Unitus versterken voor een evenwichtige vertegenwoordiging.  “De samenwerking tussen Synthese en Unitus biedt uiteraard ook voordelen door de schaalvergroting. Zo wordt de gezamenlijke kennis en ervaring veel breder inzetbaar én zal de samenwerking zorgen voor een efficiëntere bedrijfsvoering.” aldus Paul Horsmans.

 

www.unitus.nl

Deel dit bericht